Nuorisotoiminta

Suomen Purjelaivasäätiö ja nuorisopurjehdukset

Vuonna 1973 perustetun Suomen Purjelaivasäätiön tehtävä on merellisen kiinnostuksen herättäminen kaikista kansankerroksista lähtevien nuorten keskuuteen. Alusta alkaen toiminnassa on korostettu nuorten sosiaalisten taitojen ja yhteisöllisyyden merkitystä.

Suomen purjelaivasäätiö toteuttaa nuorisopurjehduksia Sail Training -ajatuksella. Sail Training- purjehdusten tarkoitus on oppia purjehdusta tekemisen kautta. Nuorilta ei vaadita aiempaa kokemusta tai tietoa liittyen purjehdukseen, vaan kaikki osallistuvat ja oppivat matkalla oman tasonsa mukaan. Kaikki osallistuvat purjealuksen arjen tehtäviin tasapuolisesti. Osallistujien itseluottamus ja osaaminen karttuvat matkan aikana. Ryhmätyöskentely ja purjehtimalla oppiminen on saanut yhteistyökumppaneilta ja nuorilta purjehtijoilta alusta alkaen positiivista palautetta ja sail training-menetelmä on kerta toisensa jälkeen todettu erinomaiseksi menetelmäksi oppia elämästä, itsestä ja yhteistoiminnasta.

Suomen Purjelaivasäätiö on osa kansainvälistä Sail Training International kattojärjestöä.

Säätiö on tehnyt yhteistyötä lukuisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yli 30 vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tuki säätiön toimintaa ja projekteja jo yli kymmenen vuoden ajan. Kesällä 2001 Kalliolan setlementtiin kuuluva Kiskon klinikka otti Sail Training -purjehdukset osaksi huumausaineiden käyttäjille suunnattua hoito-ohjelmaa. Myös muita Kalliolan yksiköitä on ollut mukana purjehduksilla. Suomen Purjelaivasäätiö on vuosien saatossa tehnyt purjehduksillaan yhteistyötä myös Heikki Lampola Säätiön, SOS-lapsikylän, Y-Säätiön, SVEPSin ja lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Suomen Purjelaivasäätiö pyrkii jatkossakin tekemään tiivistä yhteistyötä muiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa toimivien tekevien organisaatioiden kanssa.