Kuinka toteutamme purjehduksia korona-aikana?

Koronatestit ja rokotteet

Kaikilta kaudella 2022 toteutettaville, ulkomaisesta satamasta tai ulkomaiseen satamaan päättyville purjehduksille osallistuvilta asiakkailta ikään ja purjehduksen merialueeseen katsomatta vaaditaan 1.4. lähtien:

  • todistus otetuista rokotuksista (vähintään kaksi rokotusta, joista jälkimmäinen max 9 kk vanha) TAI
  • todistus sairastetusta covid 19-taudista (max 180 vrk vanha) SEKÄ
  • oireettomuus
Lisäksi kaikilta purjehduksille osallistuvilta vaaditaan kaksi negatiivista kotitestitulosta, joka on otettu 72h sisällä ennen purjehdusta, esim. 1. kotitesti ennen kotoa lähtöä ja 2. kotitesti juuri ennen alukselle saapumista. Vaihtoehtoisesti voi tehdä yhden PCR-testin laboratoriossa (max 48h vanha).

Lisäksi suosittelemme vahvasti kaikille purjehtijoillemme viiden vuorokauden omaehtoista karanteenia ennen purjehduksen alkamista. Tämä ehkäisee ikäviä viime hetken peruutuksia!

Yllä olevien ehtojen lisäksi ulkomaille suuntautuvilla purjehduksilla lähtö- ja kohdemailla saattaa olla omia maahantuloon liittyviä vaatimuksia. Asiakas vastaa itse tarvittavien ja matkustuskäyttöön soveltuvien koronarokotusten ja koronatestien sekä niihin liittyvien todistusten hankkimisesta. Ajankohtaisen tiedon kohdemaiden vaatimuksista saat kohdemaan viranomaisilta. On hyvä huomioida, että tilanteet kohdemaissa saattavat muuttua nopeasti. 

Kaikilta kaudella 2022 toteutettaville, Suomen alueella ja kotimaisissa satamissa pitäytyville, yön yli kestäville purjehduksille osallistuvilta purjehtijoilta ikään katsomatta vaaditaan: 
  • todistus otetuista rokotuksista (vähintään kaksi rokotusta, joista jälkimmäinen max 9 kk vanha) TAI
  • todistus sairastetusta covid 19-taudista (max 180 vrk vanha) TAI
  • todistus laboratoriossa otetusta PCR-testistä (max 48h vanha) SEKÄ
  • oireettomuus

Varatessaan purjehduksen asiakas sitoutuu noudattamaan purjehduksen päällikön antamia ohjeistuksia koronaturvallisuuden varmistamiseksi poikkeuksetta. Purjehduksen aikainen turvallinen toiminta nojaa siihen, että purjehduksen alkaessa kaikki miehistön jäsenet ovat terveitä. Käytännössä vesillä ollessa alus muodostaa karanteeninomaisen tilan, jolloin miehistön jäsenet eivät ole lähikontaktissa aluksen ulkopuolisiin henkilöihin.

Satamissa olo voi muodostaa riskin koronatartunnan näkökulmasta. Alla luetellut toimenpiteet on suunniteltu purjehdusturvallisuuden takaamiseksi ja niitä sekä purjehduksen päällikön mahdollisesti antamia lisäohjeita tulee noudattaa poikkeuksetta.
  
Toimenpiteet purjehduksen aikana koronan välttämiseksi

Varatessaan purjehduksen purjehtija sitoutuu noudattamaan tässä lueteltuja ohjeita ja purjehduksen päällikön antamia ohjeistuksia koronaturvallisuuden varmistamiseksi poikkeuksetta purjehduksen ajan.  
Alla luetellut toimenpiteet on suunniteltu purjehdusturvallisuuden takaamiseksi ja niitä sekä purjehduksen päällikön mahdollisesti antamia lisäohjeita tulee noudattaa poikkeuksetta. Osallistuvat purjehtijat muodostavat purjehduksella "kuplan", jonka kanssakäymistä kuplan ulkopuolisten ihmisten kanssa rajataan turvallisuuden takaamiseksi.

Tartuntariskiä satamissa vähennetään seuraavin varotoimenpitein:

-Vältetään suuria väkijoukkoja ja turhaa oleskelua sisätiloissa 
-Vältetään julkisia kulkuvälineitä
-Kaikissa sisätiloissa ollessa käytetään hengityssuojaimia
-Ennen alukselle palaamista maista kädet desinfioidaan laiturin puolella
-Ulkopuolisia vierailijoita ei päästetä alukseen

Mikäli kohdemaan viralliset suositukset ovat yllä olevaa listausta tiukemmat, niitä noudatetaan poikkeuksetta.

Jos purjehtija ei noudata kohdemaan virallisia suosituksia ja päällikön ohjeita koronaturvallisesta käyttäytymisestä, päälliköllä on oikeus poistaa purjehtija aluksesta taatakseen muun miehistön turvallisuuden.
Sairastumistapauksissa purjehduksen päällikkö sekä Suomen Purjelaivasäätiö avustavat asiakasta tarvittavissa järjestelyissä (esim. sairaanhoito, kuljetukset, majoitukset). Asiakas vastaa itse näistä tilanteista aiheutuvista ylimääräisistä erityisjärjestelyistä johtuvista kuluista.   

Purjehduksen aikana tehtävät toimenpiteet:

-aluksilla toteutetaan tehostettua siivousta, jossa kosketuspinnat pestään useita kertoja päivässä
-vahtivuoroja, toimintaa ja hyttijärjestelyjä voidaan muuttaa niin, että ruuhka aluksen sisätiloissa vältetään
-purjehduksen aikaista reittisuunnittelua ohjaa periaate: vältetään suuria satamia ja riskialueita, vietetään enemmän aikaa vesillä ja vähemmän maissa
-tilanteissa, joissa välimatkoja on vaikea pitää (esimerkiksi ruoanlaitto) voidaan käyttää maskeja
-aluksilla on saatavilla käsien desinfiointiaineita ja käsihygieniasta muistutetaan purjehduksen aikana aktiivisesti

Jokaisen purjehduksen jälkeen aluksen sisätilat siivotaan huolellisesti ja desinfioidaan kaikki kosketuspinnat. Jotta aluksella vaihtuvien ryhmien sekoittuminen vältetään, aluksille saa saapua aikaisintaan purjehduksen osallistujille lähetettävässä purjehduskirjeessä mainittuna aikana, joka useimmissa tapauksissa on legin lähtöpäivänä klo 16. Alukselta on poistuttava viimeistään legin päättymisajankohtana eikä aluksille voi jättää matkatavaroita säilöön. Useimmissa tapauksissa legin päättymisajankohta on mainittuna viimeisenä päivänä klo 12. Tämä on hyvä huomioida mahdollisia majoitustarpeita lähtö- tai päätössatamakaupungissa harkitessa ennen legin alkua tai legin päätyttyä.

Ennen purjehduksen varaamista kannattaa huolellisesti tutustua varaus- ja peruutusehtoihin.

Koronatestaus

Teemme yhteistyötä Medipulssin kanssa. Purjehduksillemme lähtevät saavat PCR-koronatestin ja matkustuskäyttöön soveltuvan testitodistuksen hintaan 140e (express-testi 180e). Ohjeet alennuksen saamiseen toimitetaan purjehtijoille muun purjehdusinfon yhteydessä.